CAMİ DERNEKLERİNİN GÖREV TANIMLARI YENİDEN YAPILMALI

Cami dernekleri,  Valiliklere bağlı özel kanun ve yönetmeliği olan sivil toplum kuruluşlarıdır. Amaçları; camilerin imarı, inşası, bakım onarımı vb için kurulmuş olan cami derneklerinin sorumluluk sahasının dışına çıktıklarından bahisle görev tanımlarının yeniden yapılmasına acilen ihtiyaç vardır. Sözümüz tüm cami derneklerini kapsamıyor ancak genel olarak çok büyük sıkıntıların olduğu ortada.

Esasında cami dernekleri büyük fedakârlıklar yapmak suretiyle güzel işler yapıyorlar. Caminin arsasının alınmasından, ibadete açılmasına ve sonrasına kadar sarf ettikleri çaba ve gayretlerini kesinlikle inkâr etmiyoruz. Onlara bu diğerkâmlıklarından dolayı müteşekkiriz.

Ancak öyle cami dernekleri var ki, adeta görevlilere kan kusturuyorlar. Diyaneti, müftüyü, imamı ve müezzini yargılıyorlar adeta. Kendilerini mülki idari amir olarak kabul ediyor olmalarından olsa gerek,  cami görevlilerini ezmek için despotça bir yaklaşım sergileyip, tabir caizse analarından emdikleri sütü burunlarından getirmeye çalışıyorlar.

Nitekim bu manadan olmak üzere tüm cami görevlilerini kapsayan bir istatistiki çalışma yapıldığında durumun vahameti daha da ortaya çıkmış olacaktır.

Bu ve buna benzer birçok sorunların yaşanmaması için, cami dernekleriyle ilgili denetim ve yaptırımlar konusundaki gevşekliğin ortadan kaldırılması adına,  ciddi düzenlemelerin yapılması önem arz etmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

Mustafa ÇOPURSUZ
Genel Başkan


Sosyal Medyada Paylaş