Cami Görevlilerinin Feryadını Duyun Lütfen

Dünyayı perişan eden covıd-19 istilasının ülkemizi de tesiri altına aldığı bir gerçektir. Bu konuda devletimizin yapmış olduğu çalışmaları ve aldığı kararları takdire şayan buluyoruz. Vatandaşlarımızın da gerekli hassasiyeti gösterdiği takdirde, fazla yıpranmadan millet olarak bu işin de üstesinden geleceğimize olan inancımız tamdır.

Tabiki söz konusu pandemi dolayısıyla başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere,  salgının önlenmesi ve biran önce karabulut misali üzerimizden dağılıp gitmesi için Diyanet İşleri Başkanlığı ve özellikle cami görevlilerimiz canhiraş bir şekilde geceli gündüzlü çalıştılar ve aynı ciddiyetle çalışmaya devam etmektedirler.

Ancak üzücü olan tarafı ise; bazı il ve ilçelerde cami görevlilerimize adeta zabıtalık yaptırılmakta, cadde ve sokaklarda maske dağıtımını geçtik, maske takmayanlara ceza yazma gibi bir görev yüklendiği, sendikamız genel merkezine gelen yoğun bilgi ve telefonlarda anlaşılmaktadır.

Oysa cadde ve sokaklarda maske takmayan vatandaşlara bu durumdan dolayı ceza yazan ve ihbar etme durumunda olan cami görevlilerine karşı oluşacak menfiliklerin gözardı edilmemesi gerektiğine inanıyoruz.

Talebimiz odur ki, diyanet ve çalışanları olarak üzerimize düşen her görevi layıkı vechiyle bugüne kadar yerine getirdik bundan sonra da yerine getirmeye devam edeceğiz. Ancak temsil ettiğimiz görevlerimize zül getirecek ve vatandaşların tepkilerine hedef olacak bahse konu görevlerin verilmesine son derece karşıyız. Din görevlilerimiz ne bir zabıta ne de bir kolluk kuvvetidir. Sözkonusu cezai müeyyideleri uygulayıcı olarak gece bekçileri veya zabıtalardan faydalanılması cihetine gidilmesinin daha uygun olacağı kanaatinde olup, Diva-Sen olarak bu konunun takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz.

Kamuoyuna saygılarımızla.

Mustafa ÇOPURSUZ 

Genel Başkan

Sosyal Medyada Paylaş