DİVA-SEN; İLKLERİN VE ALANINDA İLHAM KAYNAĞI OLMAYA DEVAM EDİYOR

2005 yılında kurulduğundan beri Diyanet İşleri Başkanlığımız ve çalışanları için özlük, mali ve sosyal manada farkındalık oluşturmak, var olan problemlere çözüm odaklı projeler geliştirmek, kurum aidiyetini olmazsa olmazı kabul edip sadece sendikacılık yapmak için gecesini gündüzüne katan DİVA-SEN, tüm güzelliklerde ilklerin sendikası ve alanında ilham kaynağı olmaya devam ediyor. 

 

Filhakika,  zamanında yetkili sendikanın dahi kabullenemediği fakat sonradan kabul ettiği cami görevlilerine fazla mesai ücretinin tahakkuk ettirilmesi, 4/B’li görevlilerin ders ücretini almaları için hukuk mücadelesinin başlatılması, Hac ve Umre organizelerinde dört yıllık İlahiyat Fakültesi mezunu olanların tamamının kafile başkanı olarak görevlendirilmelerinin mümkün hale getirilmesi, Kur’an Kursu öğreticilerinin de grup ve kafile görevlisi olarak hac ve umre organizelerinde görevlendirilmelerinin yolunun açılması…  

 

Diğer taraftan, 15 Temmuz 2016 yılında vuku bulan hain darbe kalkışmasında tarafını dünya kamuoyu ile ilk paylaşma cesaretini (15 Temmuz saat 00:52) gösteren DİVA-SEN, Sözleşmeli eleman çalıştırmanın özellikle Diyanet İşleri Başkanlığının elini kolunu bağladığını, Vekil ve Fahrilerin ihtiyaca binaen çalıştırıldıklarından bahisle tecrübe kazandıklarını ve dolayısıyla sözleşmeli veya kadrolu pozisyonlara geçirilmeleri gerektiğin savunan, 

 

Ayrıca, bazı muhtar ve cami dernek görevlilerinin cami görevlilerine karşı olumsuz tavırlarının bertaraf edilmesi için yetkili tüm birim ve kurumların gerekenleri yapması gerektiğini dillendiren, 

 

Dini Yüksek ihtisas ile Eğitim Merkezlerinde görev yapan hocalarımızın, Vaiz, Uzman, Müdür, Murakıp, Şef, cami görevlileri, Kur’an Kursu Öğreticileri, VHKİ, Memur, Şoför ve Hizmetli kadrolarında görev yapan tüm diyanet çalışanlarının problemlerinin tespit edilip kamuoyu oluşturularak ilgili kurum, birim, siyaset, hükumet ve Cumhurbaşkanlığı nezdinde çözümler aramada da ilklerin sendikası gene DİVA-SEN olmuştur. 

 

Herhangi bir siyasi partinin desteği alınmadan sendikacılığın yapılamayacağını söyleyenlere inat; yılmadan, bıkmadan ve korkmadan sendikacılık yapmanın gururunu yaşadığımız şu günlerde, sonradan sendikacılığa başlayan bazı çevrelerin, sanki tüm ilkleri başlatan kendileri olmuşçasına kamuoyu ile dalga geçenleri de, saygıdeğer kamu çalışanlarının temiz ve pak vicdanlarına havale ediyoruz. 

 

Hasılı, özlük, mali ve sosyal haklarında çok kısıtlı imkanlara sahip olmalarına rağmen canhıraş bir şekilde görevlerini yapmaya çalışan fahri ve vekil görevlilerin en azından sözleşmeli olarak görevlerine devam etmelerini içeren resmi yazımızı başta Diyanet işleri Başkanlığımıza olmak üzere, siyasetin tüm katmanlarına ve Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettiğimizi de kamuoyu ile paylaşırız. 

 

Saygılarımızla 

 

Mustafa ÇOPURSUZ 

Tüm Memur-Sen Konfederasyonu ve 

Diva-Sen Genel Başkanı

 

Sosyal Medyada Paylaş