Diyanet İşleri Başkanlığının Talebi Olan Din Hizmetleri Kadro İhtiyacı Acilen Çözüme Kavuşturulmalıdır.

Toplumu din konusunda aydınlatmakla görevli olup gerek yurt içinde ve gerekse yurtdışında ve tüm soydaş ve dindaş ülkelerin manevi inşasını yapan ve bu uğurda ihtiyaç odaklı faaliyetlerde bulunan Diyanet İşleri Başkanlığının ihtiyaç duyduğu kadro taleplerinin biran önce hükumetimiz tarafından uygun görülmesini  talep ediyoruz. 

Bilindiği üzere din gibi oldukça hassas olan bir konu asla ihmale gelecek bir husus değildir. Zira geçmişte yaşanılan nahoş olayların tamamen dinin alet edilmesiyle vuku bulduğu herkes tarafından bilinmektedir. Filhakika, mütedeyyin kesimin yumuşak karnı olan din inancı, suiistimal edilmeye en yakın bir gerçektir. Hem dünya hem de ahiret hayatlarında huzura erecekleri inancını taşıyan bahse konu cenahın maddi ve manevi varlıklarını bu uğurda seferber ettiklerinden hareketle, çoluk çocukların nafakasından dahi keserek hayırda yarış halinde olduklarını fevkalade görmemiz mümkündür. Bu durumun en bariz göstergesi ise; gerek cennet vatanımızda gerekse de tüm dünya ülkelerinde ibadethanelerin, dini eğitim yapılan yerlerin, fakir-fukara, garip-gureba, yetim ve öksüzlerin  ihtiyaçlarının karşılanması yönünde gösterilen diğerkamlık ve paylaşımlardır. Bunlar tamamen  Allah rızasını kazanmaya matuf  amaçlı yapılan çalışmalardır.  

Aziz milletimizin söz konusu durumlarda hassasiyetlerini bilen cenahların manevi duygularından istifade etmelerinden hareketle; ülkemizde ve yurtdışında bulunup devletimiz adına ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde faaliyet gösteren tüm kuruluşların emin ellerde olması amaçlı Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından Hükumetimizden talep edilen kadroların biran önce tahsisi gerekmektedir. 

Saygılarımızla.

Mustafa ÇOPURSUZ 

Genel Başkan 


Sosyal Medyada Paylaş