Genel Başkan Mustafa ÇOPURSUZ, Artan Kadın Cinayetleriyle İlgili Bir Basın Açıklaması Yaptı

Ne yazık ki geçen her gün insanlığımızdan utanır hale geldiğimiz hadiseler yaşanıyor. Hatta öyle hal almıştır ki, “insan, insanın kurdu ’dur” sözü zannediyorum durumu en güzel bir şekilde açıklar mahiyettedir. Hâlbuki İslam irfan geleneğine göre “insan insanın dostudur. İnsan insanın sığınağıdır. İnsan insanın yurdudur.”

Her şeyden önce, erkek ve kadın Allah Teâlâ’nın eşrefi mahlûkat olarak yarattığı mükerrem varlıklardır.  Fıtratları itibariyle birbirini tamamlayan iki varlıktır.

İnsanlık tarihinin evveliyatından günümüze kadar dünya hayatının belirgin dönemleri dışında kadınlar hep horlanmış,  bir meta olarak görülmüş, pazarlarda açık artırma usulüyle satılmış, alış veriş merkezlerine müşterileri çekmek için teşrif edilmiş, hayat kadını olarak kullanılmış… Evlilikte namus mefhumu sanki sadece kadında olması gereken bir değer olarak görülmüş, hunharca katledilmiş, zulüm, işkence ve çilelere maruz kalmış maalesef kalmaya da devam etmektedir.

Ancak çok net ifade ile tespitini yapacağımız insanlık tarihine altın harflerle yazılacak bir dönem vardır ki o da, Asrı Saadet dönemidir.  Ancak o dönemde kadınlar gerçek hüviyetlerine kavuşmuşlar, Allah Teâlâ’nın en muazzez yaratıkları olduklarından bahisle Nebevi ifadeyle;  “Cennetin anaların ayakları altında olduğu” tüm dünyaya ilan edilmiştir.

Elhasıl, erkeğin erkekliğini, kadının kadınlığını bilip, her ikisinin de birbirlerini tamamlayan iki yarım olduklarını idrak ettikleri zaman tüm olası vahşilikler ortadan kalkacaktır. Zira bunun mümkün olduğunu yukarıda bahsettiğimiz üzere biliyor ve olabileceğine de inanıyoruz.

O halde olması gereken husus ise; Önce sağlam bir Allah inancı, aile terbiyesi ve eğitimdir.

Kamuoyuna saygılarımızla”.

 

Mustafa ÇOPURSUZ
Genel Başkan


Sosyal Medyada Paylaş