SÖZLEŞMELİ STATÜ DİYANET’İN ÖNÜNÜ TIKADI

Kamuda çalıştırılan personellerin statü olarak kadrolu, sözleşmeli, ücret karşılığı şeklinde gruplandırılması tüm kurumlarda çalışma barışını bozmuş durumda. Söz konusu pozisyonlarda görev yapanların özlük, mali ve sosyal haklarının birbirinden farklı olması ilgili personellerin moral ve motivasyonunu olumsuz etkilemektedir.

Bu durum maalesef Diyanet işleri Başkanlığını daha çok etkilemiş durumda. Her ne kadar bu yöntemle mezraların ve köylerin uzun süre cami görevlilerinden yoksun kalmasını önlemek için olsa da, gelinen nokta itibariyle tam tersine dönmüştür. Mezraların ve köylerin boşaltılması bir nebze olsun durdurulmuş ancak kadrolu görevlilerin atanması gereken köy ve mahalle camilerinin çoğunun münhal duruma düşmesinin önü açılmıştır. Özellikle kadrolu görevlinin istihdam edildiği köy ve il/ilçe merkezlerinde görev yapan görevlilerin birçoğunun emekliye ayrılmaları veya kurum değiştirmeleri nedeniyle boşalan camilere nakiller yapılmış olup açıktan görevli alınmadığı için bir yer doldurulurken diğer yer münhale çıkartılmıştır. Dolayısıyla camileri münhal duruma düşüp aylardan beri görevlisini bekleyen ve sayıları azımsanamayacak kadar çok olan yerler vardır.

Diğer taraftan aynı görevi yaptıkları halde sözleşmeli statüde çalışanların nakil sınavlarına girebilme hakları olmadığından, gönülsüz görev yapıldığının da bilinmesinde faydalar vardır. Kadrolu unvanda görev yapanlar ilgili mevzuat ve yönetmeliğe istinaden il içerisinde 6 ay, iller arası ise iki yıl sonra nakil sınavlarına girebilme şansına sahipler. Fakat sözleşmeli pozisyonda olanlar ise tam bir muamma. Zira en son göreve kabul edilen sözleşmeliler, kendileri için çıkarılan ve 3+1 diye tarif edilen kanuna tabiler ancak daha önceki yıllarda görev alan sözleşmelilerin durumlarında henüz bir gelişme olmamıştır. Bu durumda olup da üç yıl, dört yıl, beş yıl hatta altı yıldan beri sözleşmeli statüde görev yapan görevliler mevcut durumda.

Bununla beraber sözleşmeli görevlilerin görevde yükselme sınavlarına da giremediklerinden dolayı, Diyanet İşleri Başkanlığının merkezinde ve taşra kadrolarında hizmetli, memur, şoför, VHKİ, Şef, Müdür, Uzman, Murakıp, Vaiz ve Müftü ihtiyaçlarının karşılanması için bahse konu unvandaki personellerden seçme şansı bulunmamaktadır. Bu nedenlerle de Diyanet İşleri Başkanlığının önü tıkanmıştır.

Talebimiz;

Sözleşmeli pozisyonda görev yapan görevlilerin,

  1. Acilen Kadrolu statüye kavuşturulması
  2. Mümkün değilse nakil sınavlarına girebilmelerinin yolunun açılması
  3. Behemehâl surette görevde yükselme sınavlarına girebilmelerinin sağlanması konularında gerekenin yapılması önem arz etmektedir.

    Kamuoyuna saygılarımızla.


    Mustafa ÇOPURSUZ
    Genel Başkan
Sosyal Medyada Paylaş