SÖZLÜ MÜLAKATLAR KALDIRILMALIDIR


Yer değişikliği (Nakil) için yapılan sözlü mülakatların yansıması pek iç açıcı olmadığı gibi, kuruma olan güven duygusunun da her geçen gün biraz daha zayıflamasına neden olmaktadır. Liyakatin göz önünde bulundurulmadığı, siyasi ve nüfuz sahibi şahısların taleplerinin daha ağır bastığı inancının hakim olduğu sözlü mülakatlar, aynı zamanda birlikte çalışma barışını da olumsuz yönde etkilemektedir. Nitekim “dayısı olan istediği yere naklini yaptırır” söylemini sıklıkla duymaktayız.

Bu manadan olmak üzere, geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Sayın Dr.Fahrettin KOCA tarafından, bundan sonra sağlık bakanlığı mensuplarının (Doktor, hemşire vs.) nakil taleplerinin kıdem ve puan sistemine göre bilgisayar ortamında gerçekleştirilmesi gerektiği yönündeki açıklamaları, umut ederiz ki Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından da gündeme alınır. Zira Kur’an Kursu Öğreticilerinin yer değişikliği talepleri, son yıllarda kıdem ve puan durumuna göre bilgisayar yordamıyla gerçekleştirilmekte ve bu manada herhangi bir huzursuzluk da yaşanmamaktadır.

Dolayısıyla, kurum aidiyetinin artmasına, güven ortamının  oluşmasına ve birlikte görev yapma barışının inşasına son derece katkısı olacağına inandığı için kurulduğu günden beri nakil sınavlarının kaldırılıp kıdem ve puan sistemine göre bilgisayar ortamında yer değişikliklerinin icra edilmesini savunan Diva-Sen, bahse konu hususu savunmaya devam etmektedir.

Buna mukabil, özellikli camilere yapılacak atamalarda ise; her üç yılda bir bağımsız komisyonlar tarafından yapılacak olan ve şartları taşıyanlar arasında sertifika sınavında başarılı olanlar arasından seçim yapılmasının en sağlıklı atama olduğuna inanıyoruz.

Mustafa ÇOPURSUZ 

Diva-Sen Genel Başkanı

Sosyal Medyada Paylaş