SÖZÜMÜZ, FALANCANIN KURDURDUĞU FİLANCANIN DESTEK VERDİĞİ SENDİKAMIZ DİYEREK SENDİKACILIK YAPANLARA

Sendikacılık bir Din olmadığı gibi aynı zamanda bir siyasi ünite de değildir. Sendikacılık; üyelerinin hakkını korumak, ekonomik olarak yoksulluk karşısında ezilmesine müsaade etmemek, görevi ile ilgili özlük problemlerini ortadan kaldırmak ve sosyal manada çağın gereklerine göre ihtiyaçlarının giderilmesi için mücadele etmektir. Diğer bir ifade ile sendikacılık; kurdurulan değil, ihtiyaca binaen vücûd bulan bir birliktelik harekatıdır. Gücünü üyelerinden alan, tamamen objektif ve şeffaf, hesap verebilen, üyelerinin ve çalışanların problemlerini çözüm odaklı AR-GE çalışması yapıp sorumluluğunu yerine getiren, elle tutulur gözle görülür faaliyetlerde bulunup kazanç haline gelen kazanımlara imza atan, üyelerini ezdirmeyen, üyelerinin sesi-soluğu olan tartışılmaz bir kuruluştur.

Ancak sayılan tüm bu güzellikleri görmezden gelip tamamen hamaset duygularıyla sendikacılık yapmak, “Biz filanca merhumun kurdurduğu ve falancanın destek verdiği sendikayız” söylemiyle kamuoyunu etki altında bırakıp adını da “ VEFA” duygusu olarak koyan bir anlayışın bırakın üyelerine ve kurum çalışanlarına bir faydasının olabileceğini, Sendikacı olma ihtimalleri dahi olamaz ve olamadı da. Şayet sahip oldukları üye sayısını güce çevirebilmiş olsalardı, şu an enflasyonun altında ezilmişlik, görev mahallinde düçar olunan haksızlık, keyfi uygulanan mobbing, dayısı olanın istediğini elde etmesi, haksızlıklarda sınır tanınmaması, liyakatin yerini torpil ve kayırmacılığın alması, görevlinin birileri tarafından adam yerine konulmaması ve çalışanların aldığı ücretin yoksulluk sınırları altında kalmasının önüne geçilmiş olacaktı.

Filhakika mezarda yatanların kemiklerinin sızladığını, hayatta olup desteğini aldıklarını söyledikleri şahıslara en büyük zararın verildiğini düşünmeden sendikacılık yapanlar aslında bütün bu hezeyanlarıyla hür bir düşünceye sahip olmadıklarını ve isimlerle sendikacılık yapılamayacağını bilmeleri gerekir.

Dolayısıyla birilerinin isimlerini kullanarak sendikacılık yapanlara en büyük ders verecek olanlar da yine kurum çalışanları olmalıdır ve tercihlerini hamasetten uzak menfaatleri doğrultusunda kullanmalarıdır.

Üyelerimize hizmette yarışalım, hamasetle değil, eşit şartlarda.

Kamuoyuna saygılarımızla 

Mustafa ÇOPURSUZ 

Diva-Sen Genel Başkanı

Sosyal Medyada Paylaş