Tüm Memur-Sen Konfederasyonu ve Diva-Sen genel Başkanı Mustafa ÇOPURSUZ, Yeni Yıl Dolayısıyla Bir Mesaj Yayımladı.

Genel başkan ÇOPURSUZ’un mesajı; 

 

“ADALET DEVLETİN İMANI, KURUMLARIN AMELİDİR:  

 

'Adl. "Eşitlik, eşdeğerlilik, manasına gelir. Dilde adaletin zıddı cevrdir.  Cevr,"Hakkaniyetten sapma, haksızlık etmedir”.  Zulme tapmak,  adli tepmek hakka hiç aldırmamak; Kendi âsudeyse dünya yansa baş kaldırmamak. (M Akif). İnsanın iki kanadıdır tevhit ve adalet. Menzile bunlarla varılır. Tevhit kanadı halik ilişkisini, adalet kanadı halk ilişkisini temsil eder. Allah adaleti insana farz kılar, zira insan zalim olan, hatta "Çok zulmedip “alım olan, dahası "Zulümde sınır tanımayıp" zallâm olan bir varlıktır.  

 

Vahyi göz önüne aldığında meşru bir idarenin temelini şunlar oluşturur.  

 

Hakikat, adalet, merhamet, ehliyet, meşveret.  Adalet hiçbir kayıt altına alınamaz, zulüm de hiçbir bahaneyle meşru kılınamaz. Adalet, mümince duruşun ameldeki karşılığıdır. Eflatun’a göre adaletin esası liyakat ve uyumdur. Herkese layık olduğu verilince adalet tahakkuk eder. İbn Sina'ya göre adalet, nefsin istedikleri ve istemedikleri arasında kurduğu dengedir. HİLKATİN TEMELİ ADALETTİR. Fıtrattaki adalet sadece insan için değil, kâinat ve eşya için de geçerlidir. Kâinat denge üzerinde durmaktadır. Ahlakta adalet, hilkatle uyumlu davranış sergilemektir. İlimde adalet, cehalet ve tekebbür arasında dengedir. Cehalet Firavunlaştırır, tekebbür Bel'amlaştırır. "Hiç şüphe yok ki Allah adil davranmayı, iyilik yapmayı ve yakınlara karşı cömert olmayı emreder",(Nahl 90) "Hükmederken adaletle hükmedin!" ( Nisa 58) İdarede " kuvvet sahibi iktidardır" Yönetimin uzun sürmesi" adalete bağlı,  erken yıkılması zulme bağlı. Devletler de küfürle değil, zulümle yıkılırlar. Efendimiz (SAV)  " Bir saat adaletle hükmetmenin 70 yıllık nafile ibadete bedel olduğunu buyurmuştur".  Hz Ömer'in yönetim felsefesi olarak uyguladığı "Adalet mülkün/devletin temelidir"  İslam, iktisadi adaleti esas alır; oran eşitliğini değil, fırsat eşitliğini savunur. "İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır"(Necm 29) Sözün özü 2021 yılı girerken özlemimiz arzumuz her şeyde adaletli olmak. Adalet herkese lazım olacak bir haktır. Haksızlık yapma ki, haksızlığa uğramayasın.  

 

Gelin 2021 yılının eğitimde adaleti okullarda ders, Kurumlarda kural, Haftalarımızı adalet temalı işleyelim ve adaletten ayrılmayalım. 

 

Yeni yılda sağlık, sıhhat, afiyetler dilerim. 

 

Mustafa ÇOPURSUZ 

Tüm Memur-Sen Konfederasyonu ve 

Diva-Sen Genel Başkanı 

Sosyal Medyada Paylaş