2022 YILINA, 'DİNDE YOZLAŞMAYA SON' SLOGANI İLE GİRELİM

Hz. Peygamber Efendimiz (SAV) bir savaş sonrası dönüş yolunda ashap efendilerimize 'Küçük savaştan (cihattan) büyük savaşa gidiyoruz' deyince, Sahabe Efendilerimiz 'Bundan daha büyük savaş mı olur Ey Allah’ın Resul’ü' diyerek meraklarını beyan ettiler. Efendimiz (SAV); 'Evet bundan daha büyük savaş (Cihat), nefsimizle mücadele etmektir' buyurdular. Filhakika insanları mahcup eden, perişanlıklarla boğuşturan, şeref ve haysiyetini ellerinden alan, toplum içerisinde istenilmeyen duruma düşüren en büyük düşmanının kendi nefsi olduğunu bilmesi gerekir. Nitekim Hz. Peygamber Efendimiz bir dualarında “Allah’ım nefes alıp verinceye kadar dahi olsa beni nefsimle baş başa bırakma” demiş ve biz ümmetine de bu manada çok büyük bir örnek olmuştur. 

 

Nefsine hâkim olamayanların en büyük kayıpları şüphesiz ilmi siyasette, hile-i şer ’iyede ve taliye yapmada ortaya çıkmaktadır. Filhakika namaz, oruç, hac-umre, Kur’an ve iş yerlerine asılı resim ve levhaları sermaye olarak kullanıp insanları kandırma cihetine gidenlerin haddi hesabı yoktur. Üç-beş kuruşluk dünya menfaati için dinini, imanını, namusunu ve şerefini satan insanlık maalesef en büyük zararı aslında temsil ettiği inancına ve ait olduğu milletine vermektedir. Hiç düşünmüyor ki, ölüm var ve bir gün kendisi de ölecek. 

 

Dolayısıyla huzur ikliminin inşası ve güvenilir olma sıfatının her insanda meleke haline gelmesi adına dini ve ilahi manzumemiz olan Kur’an-I Kerim ile Hadis-i Şerifleri tahrif etmekten vaz geçilmesi gerekmektedir. 

 

Bu nedenle 2022 yılının en büyük getirisi ve kazancının “Nefislerimizle savaşmak” olmasını temenni eder 2022 miladi takviminin hayırlara vesile olmasını dilerim. 

 

Mustafa ÇOPURSUZ 

Diva-Sen Genel Başkanı 

Sosyal Medyada Paylaş