DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINDA SENDİKALAR NİÇİN GEREKLİDİR

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINDA SENDİKALAR NİÇİN GEREKLİDİR

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINDA SENDİKALAR NİÇİN GEREKLİDİR
22 Şubat 2020 - 11:24

Cumhuriyetle yaşıt Diyanet İşleri Başkanlığı ve onun güzide personeli,  ülkemiz için her zaman denge unsuru olmuş olmaya da devam edecektir. İlgili kanunlardan aldığı yetki doğrultusunda “İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek” görevleri,  güzide teşkilatımıza verilmiştir. Teşkilatımız söz konusu görevleri yaparken bütün siyasi görüş ve düşüncelerin dışında kalarak, milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinerek ülkemizin ali menfaatleri doğrultusunda her kesime din hizmeti sunmak için gayret sarf etmektedir.  Filhakika ülkemizde bulunan hemen hemen tüm yerleşim alanlarında faaliyet gösteren Diyanet işleri Başkanlığı görevlileri, geceli gündüzlü görevlerini müdrik ve sorumluluk bilinci içerisinde bu ulvi çalışmalarını devam ettirmektedir. Söz konusu çalışmalar elbette pek kolay yapılamamaktadır. Zira her görevin kendine has zorlukları vardır. Diyanet çalışanlarının çalışma koşulları yakından takip edildiğinde tüm gerçekler ortaya çıkacaktır.

Diğer taraftan, vurun abalıya sadedinden hareket eden ve sözümüz ona gayri ciddi şahısların kuruma ve çalışanlarına yönelik menfi propaganda ve dil uzatmaları da ayrıca üzerinde durulması gereken hususlardır. Tek amacı; Vatanımıza, Milletimize, Bayrak ve Devletimize sahip çıkıp cennet yurdumuzda yaşayan 83 milyonun tamamının hem bu dünyada hem de ahiret aleminde huzur ve mutluluklarını inşa etmek düşüncesi olan Diyanet İşleri Başkanlığı ve çalışanlarının takdir edilmesi yerine suçlanmaları, yapıcı eleştiriler yerine yıkıcı tepkilerle karşılaşmaları ne yazık ki gün geçmiyor ki artarak devam etmesin.

Ayrıca, Diyanet işleri Başkanlığı, Müftülükler ve tüm çalışanlarının kendilerini bazı hususlarda görsel ve sesli basın yoluyla ifade etme şansları pek olmadığından, sesleri çıkmamakta, gerçekler kamuoyu ile paylaşılamamaktadır. Faraza siyasi iktidara gücü yetmeyen bazı çevrelerin âdeta şamar oğlanı olarak gördükleri Diyanet İşleri Başkanlığına ve çalışanlarına yönelik saldırıları her kesimin rahatlıkla görebildiği seviyelere gelmiştir.

O halde, Diyanet İşleri Başkanlığına ve dolayısıyla tüm çalışanlarına karşı yapılan saldırıların karşısında, basın açıklaması yapmakta herhangi bir engelleri olmadıkları halde geri duran sendikalar neye/ kime ve nasıl hizmet etmektedir. 

Elhasıl, Diyanet işleri Başkanlığı ve tüm il/ilçe müftülerinin bugüne kadar sendikalar hakkında sahip oldukları ve savundukları düşüncelerini yeniden gözden geçirmelerini şiddetle tavsiye ediyoruz.

 

Mustafa ÇOPURSUZ

Tüm Memur-Sen Konfederasyonu ve

Diva-Sen Genel Başkanı

Bu haber 333 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum