Hakkımızda


Saygıdeğer Meslektaşlarım ;

 Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıf Çalışanlarının ruhuna uygun bir sendikanın
kurulması zaruretine binaen kurulan DİVA-SEN; 1 Temmuz 2005 tarihinde,
istişareler neticesinde kuruluşunu tamamlayarak Konya merkezinde
faaliyetlerine başlamıştır. Hoşgörü ortamında çalışmalarına başlayan DİVA-SEN, gücünü tamamen üyelerinden alarak çevre illerimizden de teşkilatlanmaya başlamış ve kısa sürede Ülkemiz genelinde adından söz ettirmeyi başarmıştır. Bu teveccühlerin neticesinde, 01 Temmuz 2010 tarihinden itibaren Genel Merkezini Ankara’ya taşıyarak faaliyetlerini güçlü bir şekilde yürütmektedir.

DİVA-SEN niçin kurulmuştur?

Takdir edersiniz ki, her yenilik bir ihtiyaçtan dolayı vücuda getirilir. O zamanki mevcut sendikaların amacından sapmaları, vizyon ve misyonlarını kaybetmeleri, üyelerine hizmeti değil bahçesinde oldukları siyasi partilerin adeta birer dini kolları haline gelmeleri dolayısıyla siyasallaşmalarından doğan sendikal boşluğu doldurmak için DİVA-SEN kurulmuştur. Özellikle Diyanet İşleri Başkanlığı çalışanlarının ortalama %90’nın sendika üyesi olması, sendikacılığa ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Hak arama noktasında gerekli cesareti sendikalarda gören görevli arkadaşlarımız, haklarını arama ile baş başa kaldıklarında siyasallaşan sendikalar yeterli güveni veremediğinden DİVA-SEN kurulmuştur. DSİVA-SEN, kurum çalışanlarının hızla siyasi bloklaşmaya sürüklendiğini gördüğü için kurulmuştur. DİVA-SEN, kurum çalışanlarının birlik ve beraberliğine halel geldiğini gördüğü için kurulmuştur. DİVA-SEN, sarı sendikacılık değil; güçlü, dinamik, heyecanlı, hoşgörülü ve ne pahasına olursa olsun üyesine sahip çıkma düşüncesiyle kurulmuştur. DİVA-SEN, kurum çalışanlarının maddi sıkıntılarını dile getirmenin yanında, özlük haklarının da iyileştirilmesi amaçlı kurulmuştur.

Değerli Arkadaşlarım!

DİVA-SEN, bütün söylemlerinde, kardeşlikten ödün vermemiş ve aynı çizgide yoluna devam edecektir. Cennet vatanımızın her karış toprağını vatanı bilerek, bölgeler arası asla ayrımcılık düşüncelerine dalmamış, Edirne’den Kars’a, Sinop’tan Hatay’a hiç kimseyi ötekileştirmemiştir. Her bölgede ayrı kılıklara girme ayıbını işlememiştir. Ümmet kardeşliğini savunmuş ve kardeşliğin tesisinin ancak bu yöntemle vücut bulacağına inanmaktadır. DİVA-SEN, dinimizi ve bayrağımızı vazgeçilmezler olarak tanımlamış ve ancak bu ideallerle ülkemizin birlik ve beraberliğinin korunabileceğine yürekten inanmıştır.

DİVA-SEN, asla yalan söylememiş ve şahsi menfaatleri uğruna saf kalpli kurum çalışanlarını etkilemeye çalışmamıştır. Etkisi ve yetkisi dâhilinde olmayan atama, nakil, hac ve umre görevlendirmelerinde kurum çalışanlarını beklenti içerisine sürüklememiş, bilakis bu konularda var olan sıkıntıların aşılması için merkezi yönetime fikirler ve çözüm önerilerini sunmuştur. Zira bu konularda kazanımlarımızı aşağıda maddeler halinde sizlere arz ediyoruz.

DİVA-SEN, haddini ve hududunu çok iyi bilmiş, saygıda asla kusur etmemiştir. Görevini yapanların uğradıkları haksızlıkları ortadan kaldırmak için bütün gücüyle çalışmıştır ve aynı düşünceden de hareket edecektir.

DİVA-SEN, tüyü bitmemiş yetimlerin hakkından sendika aidatı olarak üye olanlara verilen paraların kuruşuna kadar hesabını verir ve asla şahsi çıkarlarına kullanmaz.

Üyelerinin ve kurum çalışanlarının, yurdumuzun her ilinde huzur içerisinde istirahat edebileceği mekânların tahsisinde de önemli mesafeler kat edilmiştir. İmkânlar ölçüsünde deruhte edilen bu güzel mekânlar, siz saygıdeğer DİVA-SEN üyelerine özel “DUA” mekânları haline gelmiştir.

Ve DİVA-SEN, İnancını yaşam tarzı olarak görmüş, kesinlikle prensiplerinden taviz vermemiş ve vermeyecektir de.

Saygıdeğer meslektaşlarım.

DİVA-SEN olarak kurulduğumuz günden beri merkezi hükümet nezdinde çözümünü istediğimiz birçok konuların çözülmüş olması bizi mutlu etmiştir.

Zira

Diyanet İşleri Başkanlığımızın teşkilat yasasının çıkarılması,

Kurum çalışanlarının maaşlarında artışların yapılması,

Bayram günlerinde fazla mesai ödenmesi,

Mahkemeye intikal eden davaların %90’nın kazanılması

Ancak,

Diyanet İşleri Başkanlığımızın teşkilat yasasında kurum çalışanlarının aleyhine olan birçok maddeler DİVA-SEN olarak dile getirilmiş ve düzeltilmesi amaçlı Danıştay’a dava açılmış olup hukukun neticesini beklemekteyiz.

Kurum çalışanlarının maaşları, günümüzde aile geçimini sağlayacak oranda olmadığı aşikârdır. İmkânlar ölçüsünde maaşlarımızın belirli yaşam standardına yükseltilmesini beklemekteyiz.

DİVA-SEN olarak, haftanın bir günü ile resmi tatillerin tamamında din görevlisi arkadaşlarımıza fazla mesai ücretlerinin ödenmesini talep etmiştik. Ancak bu talebimiz önceleri malum sendika tarafından hafife alınmasından dolayı kurumumuz tarafından da desteklenmemiştir. Bununla beraber, belki de kazancımıza haram katma durumu ile baş başa kaldığımız bayram mesai ücreti çalışanlarımıza tahakkuk ettirilmiştir. DİVA-SEN, önceden olduğu gibi şimdi de haftada bir gün ve resmi tatillerin tamamında fazla mesai ücretlerini talep etmektedir.

Diyanet İşleri Başkanlığının özerk olmasını istiyoruz. Amacımız, ülkemizin çimentosu konumunda olan bu yüce kuruluşun, siyasetin tasallutundan kurtulmasıdır.

Diyanet İşleri Başkanının seçimle iş başına gelmesini istiyoruz.

KURUM NEZDİNDE ÇÖZÜME KAVUŞTURULAN ÖNERİLERİMİZ

- Ek ders ücreti alamayan 4/B statüsündeki arkadaşlarımız, mahkeme kazanımlarımız neticesinde toptan ek ders ücreti almaya hak kazanmışlardır.

- Dört yıllık İlahiyat Fakültesi mezunu K.Kursu öğreticileri, İmam-Hatip ve Müezzin Kayyımlar da hac ve umreye kafile başkanı olarak gitmeye başlamışlardır.

- Bayan Kur’an Kursu Öğreticilerini kafile görevlisi olarak Hac ve Umre’ye gönderilmeleri sağlanmıştır

- Milli Eğitim’de olduğu gibi, eğitim öğretim yılı başında Kur’an Kursu öğreticilerimize eğitime katkı ücreti ödenmeye başlanmıştır.

KURUM NEZDİNDE ÇÖZÜMLENECEK PROBLEMLER

1-Kurum içerisinde keyfi uygulamalara sebebiyet veren Genelge ve Yönetmeliklerin 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yoruma mahal bırakmayacak şekilde tüm Yönetmelik ve Genelgelerin yeniden düzenlenmesine çalışılacaktır.

2-Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği yeniden gözden geçirilerek yarışma sınavı yerine, diğer kurumlarda uygulandığı şekliyle kıdem ve puanlama esasının getirilmesi için çaba sarf edilmektedir.

3-Diyanet İşleri Başkanlığında uygulanan bütün sözlü mülakatların kaldırılması için mücadeleye devam edilecektir. Zira sözlü mülakatın olduğu yerde torpiller, hatır gönül ilişkilerinden söz etmemek mümkün değildir.

4-Taşra teşkilatındaki şube müdürlüğü kadroları için, atama nakil yönetmeliğinde yer alan ilahiyat fakültesi mezunu olma şartının kaldırılması için mücadele edilecektir.

5-81 vilayetimizde mini misafirhane açma hizmetimiz devam edecektir.

6-Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Ku’an Kursu Öğreticileriyle ilgili genelgede yer alan bazı maddelerinin iptali için Danıştaya dava açılmış olup karar beklenmektedir.

         Saygılarımızla

DİVA-SEN GENEL MERKEZİ