TÜM MEMUR-SEN KONFEDERASYONUNUN VİZYONU VE MİSYONU

TÜM MEMUR-SEN KONFEDERASYONUNUN VİZYONU VE MİSYONU

TÜM MEMUR-SEN KONFEDERASYONUNUN VİZYONU VE MİSYONU
06 Şubat 2020 - 17:54

Bilindiği gibi, en az beş kolda faaliyet gösteren sendikaların bir araya gelerek oluşturdukları çatıya konfederasyon denir. Bu manadan olmak üzere, ülkemizde faaliyet gösteren sendikaların bağlı oldukları konfederasyon sayısı 11’dir. Bahse konu konfederasyonlar içerisinde ve üye sayısına göre 5.sırada yer alan Tüm Memur-Sen Konfederasyonu’dur. 2013 yılında teşekkül ettirilen Tüm Memur-Sen Konfederasyonunun üye sayısı ise; yaklaşık 9 bin civarındadır. Çatısı altında bulunan sendikaların vizyonu ve misyonu doğrultusunda kurulan Tüm Memur-Sen Konfederasyonu; faaliyetine başladığı günden bu ana dek adından pek fazla bahsettiremedi. Ancak bundan böyle Tüm Memur-Sen Konfederasyonunu adı daha çok duyulacak ve aktif faaliyetleri gün yüzüne çıkacaktır. Çünkü Tüm memur-Sen, ülkemizin geldiği nokta ve kamu çalışanlarının ihtiyaçlarına odaklı ciddi manada alternatif bir konfederasyon halini almış durumdadır. Tamamen bağımsız, kurdurulan değil ihtiyaca binaen kurulmuş olan Tüm Memur-Sen’in ambleminde de anlaşılacağı gibi; üyelerinin hiçbir farklılıklarını ötekileştirme ve ayrıştırmaya sebep olarak görmemiştir. Şöyle ki;

Tüm Memur-Sen Konfederasyonu, çatısı altında bulunan sendikaların tamamının (Diva-Sen, Demokratik Sağlık-Sen, Birlik Eğitim-Sen, Merkez Büro-Sen, Bil-Sen ve Tüm Toç-Sen)  sendikal manada bakışları, yüzde yüz üyelerinin özlük, mali ve sosyal haklarında var olan problemlerin ortadan kaldırılması amaçlı bilimsel sendikacılık yapma hedeflerini hayata geçirmektir.  Şahsi menfaatlenme ve nemalanmanın hiçbir zaman hayat bulmadığı Tüm Memur-Sen Konfederasyonu ve bağlı sendika yöneticilerinin tamamının hasbi duygu ve düşüncelerle sendikacılık yaptıklarını çok rahat söylememiz mümkündür.

Ayrıca, sadece kurum çalışanlarını değil, aynı zamanda aziz milletimizin ve cennet vatanımızın daha müreffeh seviyelere erişebilmesi için de kendilerini sorumlu olarak kabul etmektedirler. Devlet, Bayrak, Vatan ve Millet mefkûrelerinin korunması ve ilelebet yaşatılması adına tüm gayret ve çabalarını geceli gündüzlü yaşam anlayışı ile hareket eden Tüm Memur-Sen Konfederasyonu ve bağlı sendikalar, asli görevlerini hiçbir zaman suiistimal etmeden sendikacılık yapma yolunu seçmiştir. Yol işareti olarak ise; tamamen milli ve yerli olma anlayışını kendisine şiar edinmiştir.

Diğer taraftan, kilim deseni misali, ırk, dil, mezhep, meşrep ve bölge farklılıklarını hiçbir zaman ayrışanlar değil güzellikler olarak gören ve kabul eden Tüm Memur-Sen Konfederasyonun en büyük özellik ve güzelliği ise; hiçbir siyasi partinin, grubun, cemaatin ve etnik kökenin arka bahçesinde yer almayışıdır.

Elhasıl Tüm Memur-Sen Konfederasyonu ve bağlı bulunan Diva-Sen, Demokratik Sağlık-Sen, Birlik Eğitim-Sen, Merkez Büro-Sen, Bil-Sen ve Tüm Toç-Sen’in tüm yöneticileri her an için hesap vermeye açıktır. Tüm Memur-Sen Konfederasyonu ve bağlı sendikaların yöneticilerinin tamamı,  şahsi menfaatleri uğruna değil; üyelerinin, kurumların ve aziz milletimizin âli menfaati uğruna sendikacılık yapmaktadır. Evlatlarının, hısım-akraba ve yandaşlarının nemalandığı bir sendikacılık anlayışının asla hayat bulmadığı Tüm Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı sendikalarımızın, kamu çalışanları tarafından değerlendirilmesini arzu etmekteyiz.

 

Mustafa ÇOPURSUZ

Tüm Memur-Sen Konfederasyonu ve

Diva-Sen Genel Başkanı

Bu haber 274 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum