DİVA-SEN İSTANBUL ŞUBE OLUŞU
Yılmaz KÜTÜKÇÜOĞLU

Yılmaz KÜTÜKÇÜOĞLU

DİVA-SEN İSTANBUL ŞUBE OLUŞU

05 Ağustos 2019 - 13:45

Tarihsel süreç içinde, tüm karşı koymalara karşın, zorlu mücadeleler sonucu oluşan ve kurumlaşarak varlığımızı bugünlere kadar sürdürdük. Üyelerimiz için vazgeçilmez bir öneme sahibiz.  “Sendikasız demokrasi olmaz” sözü, bu önemi ifade eder.
Toplu sözleşme görüşmeleri ve imzalanma aşamalarının dışında tutuluyoruz. Bunu tasvip etmiyor kabullenmiyoruz.
Tabanın taleplerini önemsemeyen ve kitle inisiyatifine yer vermeyen,  işyerlerinde birim örgütlenmelerine kapalı, Sendikal eğitimin, dar kapsamlı ve gündelik ihtiyaçlara göre verilmesinden yana bir tutumu ve duruşu kınıyoruz.
Sendikal rekabeti içine sindiremeyen, tekelci sendikacılıktan yana asla bir düşüncemiz olamaz.
DİVA-SEN; Üyelerini bu bilince ulaşmaları doğrultusunda eğitir ve donatır. Gücünü üyelerinin öz gücünden ve kaynaklarından alır.
Özdeşlikten değil, birlikten yanadır. İşleyiş ve yapılanmasında sendikal adaleti benimser. Tabanın gerçek anlamda söz ve karar sahibi olması için karar süreçlerine üyelerin katılımını sağlayacak mekanizmalar oluşturur. 
Diyanet İşleri Başkanlığımızda çalışan tüm personelimizin bu sendikayı tercih etmesi demek, onun o sendikal yapı içinde var olduğunu duyumsaması, o yapı içinde söz ve karar sahibi olduğunu, bu yönüyle de sendika içinde belirleyici bir konumda bulunduğunu kavraması demektir. O nedenle DİVA-SEN İstanbul 1. Olağan Kongresi Çok önemli ve anlam taşımaktadır.
 Bu seçim özenle yapıldı,  amaç herhangi bir sendikaya girmek değil, tüm yönleriyle kendisine uygun olan bir sendikayı, bilinçli ve kararlı olarak seçmek olmalıdır.
Artık İstanbul DİVA-SEN Çığ gibi büyüyor.
Hiç şüphesiz, 2019 yılına kadar sürdürülen mücadele ve bu mücadele ruhu içinde yer alan dava arkadaşlarım sendikal harcını sağlam bir biçimde atmış olduk. Sendikamızın ilerici ve adil bir ivme kazanmasında çok büyük pay sahibi olmuşlardır.  DİVA-SEN nitel ve nicel anlamdaki bu yükseliş çizgisi, kuşkusuz DİVA-SEN' e gönül verenlerin eseridir.
Bundan böyle de, mücadeleci ruhu ve geleneğiyle, üyelerimizin umudu olmaya devam edecek, onlardan aldığı güçle, emeğin yolunu aydınlatmayı sürdüreceğiz.

Selam ve Dua ile

Yılmaz KÜTÜKÇÜOĞLU
DİVA-SEN İstanbul Şube Başkanı

Bu yazı 650 defa okunmuştur .

YORUMLAR

  • 0 Yorum